MELEK DURMAZ
MELEK DURMAZ

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG / AİLE DANIŞMANI 

Her insanın dinlenilmeye ve anlaşılmaya değer olduğunu ve bunun aslında çok önemli bir ihtiyacımız olduğunun bilincine vardığım andan itibaren psikoloji okumaya karar vermiştim. İnsan duygu, düşünce, davranışlarına olan ilgim;  bilime olan merakım ve farklı yaşamlara dokunma isteğim nedeniyle; üniversite tercihlerim sadece psikoloji bölümünden yana oldu.

Bu doğrultuda Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünü tam burslu şekilde kazandım. Derece ile bitirdikten sonra yine başarı bursum ile aynı üniversitede Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansa başladım. ''Üniversite öğrencilerinde internet kullanımı, yalnızlık ve romantik ilişki doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi'' konu başlıklı tezim ile yüksek lisanstan mezun oldum. Eğitim hayatım boyunca da stajlarımı Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hastanesi ‘nde tamamladım. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Aile Danışmanlığı eğitimimi de bitirdim.

Son yıllarda yine çeşitli tıp merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde görev aldım. Şuanda kurucusu olduğum Melek Psikolojik Danışmanlık Merkezinde çalışma hayatıma devam etmekteyim.

Eğitim ve Sertifikalar

 • Yakın Doğu Üniversitesi Psikoloji Bölümü (İngilizce / %100 burslu)
 • Yakın Doğu Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (Burslu)
 • MEB Aile Danışmanlığı
 • Bilişsel-Davranışçı Terapi Eğitimi
 • MMPI Kişilik Envanteri Uygulayıcı eğitimi
 • Transaksiyonel Analiz Zorluklarla Başa Çıkma
 • Psikolojik Değerlendirme Sürecinde Ön Görüşme ve Kısa Süreli Danışmanlık Eğitimi
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu Uygulayıcı Eğitimi
 • Yas Danışmanlığı Uygulayıcı Eğitimi
 • Çocuk ve Ergenlerde Projektif Testler Eğitimi (T.A.T, C.A.T, Louissa Düss Testi)
 • Travma, Krize Müdahale ve Psikososyal Destek Eğitimi
 • Projektif Çizim Testleri Uygulayıcı Eğitimi
 • Erken Çocukluk Dönemi Uygulama Becerileri Çalışma Grubu
 • Oyun Terapisi
 • Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Uygulayıcı Eğitimi

 

Katılan Kongre ve Yayınlar

Uluslararası Katılımlı Bağımlılık Kongresi

''Üniversite öğrencilerinde internet kullanımı, yalnızlık ve romantik ilişki doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi'' konu başlıklı yüksek lisans tezi

Çalışma Alanları

 • Çocuk Ve Ergen Psikolojisi
 • Depresyon
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Sosyal Fobi
 • Sınav Kaygısı
 • Panik Atak
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
 • Stres
 • Okul zorlukları
 • Okul Başarısızlığı
 • İlişki Problemleri
 • Boşanma Travması
 • Yas (Matem)
 • Dikkat Dağınıklığı
 • Öfke
 • Kişilik Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Oyun Bağımlılığı
 • İnternet Bağımlılığı
 • Telefon Bağımlılığı
 • Sosyal Medya Bağımlılığı
 • Saldırganlık
 • Agorafobi
 • Özgül Fobi
 • Fobiler
 • Davranış Bozuklukları
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Psikolojik Bozukluk
 • Duygulanım Bozukluğu - Manik Depresif Hastalığı
 • Alkol Bağımlılığı
 • Madde Kullanımıyla İlişkili Bozukluklar

 

WhatsApp Destek