ALKOL BAĞIMLILIĞI

ALKOL BAĞIMLILIĞI

Yapılan çalışmalara göre dünyada alkol bağımlılığı ve yol açtığı sorunlar nedeniyle ölüm riski gitgide artış göstermektedir.  Alkol; 200 den fazla sağlık sorunuyla ilişkilidir. Bunlar hem fiziksel hem de psikolojik açıdandır elbette.  Bunlara geçmeden öncelikle alkol bağımlılığı ne demektir, ona bir bakalım. DSM- 5 tanı ölçütlerine göre alkol bağımlılığı; on iki aylık bir süre içinde, aşağıdakilerden en az ikisi ile kendini gösteren, günlük hayatında belirgin bir sıkıntıya ya da işlevsellikte düşmeye yol açan, sorunlu bir alkol kullanım örüntüsüdür. Alkol bağımlılığının temel belirtileri arasında şunlar yer almaktadır:

  1. Kullanımı kontrol etme kabiliyetinin bozulması,
  2. Alkol kullanmayı bırakmak ya da denetim altında tutmak için sürekli bir istek ya da sonuç vermeyen çabalar olması,
  3. Alkol kullanımına diğer etkinliklere göre daha fazla öncelik verilmesi,
  4. İşte, okulda ya da evdeki konumunun gereği olan başlıca yükümlülüklerini yerine getirememe,
  5. Zararlarla veya olumsuz sonuçlarla karşılaşılmasına rağmen kullanıma devam edilmesiyle kendini gösteren güçlü bir alkol kullanma isteği,
  6. Alkolün gitgide eski etkisini kaybetmesi (tolerans geliştirilmesi),
  7. Çoğu kez, istendiğinden daha fazla ya da daha uzun süreli olarak alkol alınması,
  8. Alkolün etkilerinin neden olduğu ya da alevlendirdiği, sürekli ya da yineleyici toplumsal ya da kişiler arası sorunlar olmasına karşın alkol kullanımını sürdürme,
  9. Yineleyici bir biçimde, tehlikeli olabilecek durumlarda alkol kullanma,
  10. Alkol kullanımının kesilmesi veya azaltılması sonrasında yoksunluk belirtilerinin görülmesi.

Bu belirtileri dikkatli incelerken alkol yoksunluğunu biraz daha açmak istiyorum. Kişinin uzun süre yüksek miktarda alkol kullanımını bırakmasından ya da azaltmasından sonra kandaki alkol düzeyi azalmaya başlamasından 6-8 saat sonra, genellikle ilk 24 saat içinde ortaya çıkmaktadır. İki hafta kadar aşağıdaki belirtilerin hepsi veya en az ikisinin gelişmesine alkol yoksunluğu denir.

Kısacası alkol yoksunluğu bu zaman dilimlerinde kişinin yaşadığı psikolojik ve fiziksel sorunlardır. Bunlar ; Isı artışı, Kalp ritminde değişiklikler (aritmi), Terlemede ve titremede artış, Bulantı ya da kusma, Baş ağrısı, Uykusuzluk, Kaygı, huzursuzluk vb., Bunaltı (iç sıkıntısı), Algı bozuklukları (halüsinasyonlar ya da yanılsamalar), Epileptik nöbetler (sara nöbetleri), Tansiyon yüksekliği (hipertansiyon),Yönelim, yoğunlaşma ve dikkat bozukluklarıdır.

 

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG / AİLE DANIŞMANI

MELEK DURMAZ

WhatsApp Destek